Nastavení cookies
Trápí vás dlouhá doba splatnosti faktur, 30-60-90 dnů?
S námi můžete mít finance do 2 dnů od vystavení faktury.

Naše společnost čerpá ze zkušeností od roku 1997 a na tomto základě přizpůsobila faktoring více potřebám klientů.
Kvalitu tohoto produktu můžete s námi vyzkoušet i Vy!

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb.
V praxi faktoring znamená odkoupení pohledávky do lhůty splatnosti.

Společnost Motracom upravila tento finanční produkt dle potřeb klientů a zkušeností, které jsme za řadu let načerpali při realizaci faktoringu. Kladli jsme především důraz na rychlost vyřízení poptávky a čerpání financí, maximální procentuální výši čerpání z nominálu financované faktury, minimum administrativy zatěžující klienta a hlavně variabilitu této finanční služby.

Příklad standartní spolupráce s naši společností:

1) Klient nám zasílá do e mailu poptávku, kde uvede především IČ a obchodní název odběratele nebo odběratelů, které chce financovat prostřednictvím faktoringu.

2) Naše společnost provede tzv. lustraci daných odběratelů, kde výsledkem je, zda je daný subjekt financovatelný. Lustrace proběhne maximálně do 24 hod. Výsledek lustrace je zaslán klientu.

3) V případě kladné lustrace je klient naši společností dotázán ohledně představy o parametrech financování  - objem financování, doba splatnosti u financovaných faktur, četnost obchodů apod.

4) Společnost Motracom zpracuje konkrétní nabídku, která obsahuje minimálně faktoringový náklad a stanovený finanční limit pro daný obchodní případ.

5) V případě, že klient souhlasí s podmínkami faktoringu, pak jsou vypracovány podklady. Po podpisu podkladů jsou vyplaceny finance na účet klienta.

Samotná doba od bodu 1) po bod 5) nepřesáhne 2 dny.

Hlavní výhody faktoringu realizovaného přes naši společnost:

  • Rychlost vyřízení celé služby od poptávky po vyplacení financí klientovi netrvá déle než 48 hodin
  • Faktoringový náklad je přehledně stanoven procentním bodem, který v sobě zahrnuje veškeré dílčí položky s transakcí spojené (úrok, poplatek za položku atd.). Klient si tak velmi jednoduše spočítá kolik daná služba stojí. Faktoringový náklad je navíc fixní tzn., že ani v případě prodlení s úhradou od odběratele se klientovi neúčtuje žádný další poplatek.
  • Klientovi je vyplaceno 100 % nominální výše financované pohledávky ponížené pouze o faktoringový náklad.
    příklad: pokud je faktoringový náklad stanoven na 3 %, pak je klientovi vyplaceno 97 % z nominální výše financované pohledávky ihned po podepsání všech podkladů k faktoringu.
  • Klienta nesvazujeme dobou ani objemem spolupráce. Klient si sám určuje jaký objem v jakém čase chce s námi realizovat. Jsme schopni realizovat jak jednorázové obchody, vícečetné tak i 100 % veškeré fakturace za daným odběratelem. Každá jednotlivá transakce vychází ze samostatné smlouvy, což dokladuje nevázanost klienta vůči spolupráci s naši společností. Jediné omezení, které se váže k objemu spolupráce je minimální realizovaná fakturace za jedním odběratelem ve výši 100tis. Kč.
  • Klient má možnost nás nezávazně a bezplatně poptat ohledně lustrace stávajícího či potencionálního obchodního partnera. Naše společnost je zpravidla schopna klientu poskytnout informaci ve formě bonity subjektu a platební morálky.
  • Ke každému obchodnímu případu přistupujeme individuálně. Vycházíme z toho, že každý obor podnikání má svá specifika, které je nutno zohlednit i v realizaci faktoringu přes naši společnost. Našim krédem je vždy najít řešení pro daný obchodní případ pokud řešení existuje.

Naše společnost realizuje faktoring napříč všemi obory na celém území ČR.

6 důvodů proč Motracom
Rychlost

Vyřízení poptávky do 48 hodin.

Jednoduchost

Klademe důraz na minimální administrativní zátěž klienta.

Flexibilita

Náš produkt umožňuje maximálně se přizpůsobit požadavkům klienta.

Osobní přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Transparentnost

Faktoringový náklad je vyjádřen procentním bodem, který obsahuje všechny dílčí poplatky.

Poradenství

Našim klientům nabízíme poradenskou činnost v oblasti pohledávek.