Nastavení cookies
Trápí vás dlouhá doba splatnosti faktur, 30-60-90 dnů?
S námi můžete mít finance do 2 dnů od vystavení faktury.

Naše společnost čerpá ze zkušeností od roku 1997 a na tomto základě přizpůsobila faktoring více potřebám klientů.
Kvalitu tohoto produktu můžete s námi vyzkoušet i Vy!

Naše společnost řeší u pohledávek problematiku splatnosti. Splatnost pohledávek bývá nejčastěji od 30 do 90 dnů od data vystavení. Tyto pohledávky můžeme definovat jako krátkodobé.

Doba splatnosti u vystavených faktur klade na dodavatele nárok profinancovat tuto dobu popř. přizpůsobit tomu dobu splatnosti u přijatých faktur.

Ne vždy je však možnost navázat splatnosti na vstupu s těmi na výstupu reálná. K překlenutí doby splatnosti je možno využít finančních produktů, kterých je na finančním trhu řada – provozní úvěr, kontokorent nebo náš faktoring.

Nabídka našeho faktoringu

Jak na pohledávky

Čím je splatnost u pohledávek delší, tím je nutno dávat větší zřetel na zajištění pohledávek. Snížit riziko u pohledávek lze jednoduše od průběžného odsouhlasováni faktur přes uznání dluhu až po pojištění pohledávek. Čím lépe je pohledávka ošetřena, tím roste šance na její vyřešení v případě problémů s inkasem.

Dlouhodobé pohledávky

U pohledávek s delší splatností než 90 dnů je pojištění pohledávek Řada našich klientů tuto variantu využívá i z důvodu pojištění celého obchodu. U pojištění pohledávky klient získává pouze jistotu, že daná pohledávka bude uhrazena. U nás klient díky bezregresnímu faktoringu dostává navíc úhradu za fakturu ihned. Více o problematice ZDE vysoce doporučeno. Důvod je zřejmý, čím je delší doba od vystavení faktury po dobu splatnosti, tím roste pravděpodobnost změny platební morálky resp. finanční kondice odběratele. Pojistit pohledávky lze u různých specializovaných pojišťoven.  Tato služba je sice zpoplatněna, nicméně v případě prodlení s úhradou případně úpadku společnosti odběratele je daná pohledávka dle podmínek pojištění stoprocentně řešitelná.

Předcházení problémům s pohledávkami

Dalším aspektem pohledávek, který je potřeba brát na zřetel je lustrace odběratele před uzavřením konkrétního obchodu. Z dostupných zdrojů na internetu je dnes možno zjistit základní údaje o bonitě odběratele. V případě větších objemů obchodů resp. delších splatností je vhodné využít placených lustrátorů Klient má možnost nás nezávazně a bezplatně poptat ohledně lustrace stávajícího či potencionálního obchodního partnera. Více o problematice ZDE, které umí dodat i pokročilejší informace o subjektu jako např. platební morálka, diagram vazeb, exekuce atp.

Typy pohledávek a jejich řešení

Pohledávky po splatnosti lze opět různě členit např. dle vymahatelnosti, doby po splatnosti zda jsou zajištěné či nikoli a mnoha dalších hledisek. U pohledávek jako takových je důležité dobu splatnosti průběžně revidovat tak, aby byl odběratel kontaktován ihned po dovršení splatnosti faktury. Čím delší je doba po splatnosti pohledávky tím statisticky klesá procento úspěšnosti vyřešení. Možnosti řešit pohledávku po splatnosti jsou dvě základní a to soudně či mimosoudně. Nejdříve je vhodné využít mimosoudního postupu a snažit se s odběratelem domluvit na řešení vzniklé situace. Pokud odběratel spolupracuje, pak se otevírá celá řada možných způsobů jak pohledávku zlikvidnit od posunutí splatnosti, splátkový kalendář, odběr zboží nebo služeb od dlužníka a následný zápočet až po postoupení pohledávky odběratele  za třetím subjektem.

Pokud odběratel nereaguje na urgence a nechce závazek řešit pak je nutno přistoupit k právnímu resp. soudnímu postupu. Mnohdy stačí předat pohledávku právní kanceláři, která zašle odběrateli před žalobní upomínku. V případě, že ani na upomínku odběratel nereaguje, pak je dalším krokem podání žaloby na vydání platebního rozkazu. Pohledávka, která je zažalovaná je ošetřena proti promlčení.

Vymáhání pohledávek

Na trhu působí společnosti, které nabízí řešení pohledávek po splatnosti. Většinou se jedná o vymáhání pohledávky na základě Mandátní smlouvy s plnou mocí nebo odkup pohledávky s určitým diskontem. Pokud se dodavatel rozhodne využít těchto služeb je nutno přesně vědět, co daná společnost nabízí, kolik daná služba stojí, kdy a jakým způsobem bude pohledávka řešena apod. Nejlépe je využít možnosti platit náklad spojený s řešením pohledávky až po vymožení  a nebo pohledávku prodat s diskontem s platbou ihned.

Doporučení pro naše klienty

Našim klientům vždy doporučujeme, pokud je to trochu možné, pak řešit pohledávku svépomocí a mít řešení pohledávky plně pod kontrolou, ať už se jedná o řešení soudní či mimosoudní. Je to se sice náročnější varianta, ale z našich zkušeností jednoznačně nejefektivnější a s nejlepším možným výsledkem. Je samozřejmostí, že našim klientům nabízíme i poradenskou činnost jak v dané situaci postupovat.

6 důvodů proč Motracom
Rychlost

Vyřízení poptávky do 48 hodin.

Jednoduchost

Klademe důraz na minimální administrativní zátěž klienta.

Flexibilita

Náš produkt umožňuje maximálně se přizpůsobit požadavkům klienta.

Osobní přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Transparentnost

Faktoringový náklad je vyjádřen procentním bodem, který obsahuje všechny dílčí poplatky.

Poradenství

Našim klientům nabízíme poradenskou činnost v oblasti pohledávek.