Nastavení cookies
Rychlé peníze za vaše vystavené faktury!

Jsme mladá, rozíjející se společnost. Máme zkušenosti a znalosti. Máme chuť vyřešit i Váš problém.
Ukážeme Vám profesionální práci. Nabídneme Vám nejlepší řešení.

Faktoring v praxi
Za 23 let fungování naší společnosti jsme poskytli finanční pomoc stovkám živnostníků, středním i velkým firmám. Zde je několik příkladů využití faktoringu v praxi.
Dopravce – 6 kamionů  
Problém: klient spolupracuje s velkou spediční společností, která má splatnost faktur 60 dnů. Režijní náklady (mzdy, PHM, opravy, leasing…) musí klient hradit ve výrazně kratší splatnosti, tudíž se neustále potýká se závazky po splatnosti což nepřispívá k dobrému jménu klienta a rozvoji činnosti.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. navrhla klientovi řešení spočívající ve zkrácení 60-ti denní splatnosti na lhůtu, která odpovídá jeho režijním nákladům. Klient si sám určuje, kdy finance v čase potřebuje a tak je schopen i minimalizovat náklad spojený s faktoringem. Tím, že klient platí ve splatnosti získal i lepší cenu na PHM.
Stavební společnost,  obrat 30mil./rok
Problém: klient získal velkou zakázku, ale dodavatel stavebního materiálu nechtěl přistoupit na splatnost faktur 90 dnů, kterou měl klient stanovenou vůči odběrateli.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. poskytla klientovi faktoring na jeho první 3 vystavené faktury vůči odběrateli, které potřeboval financovat vzhledem k výrazně kratší splatnosti faktur za  stavební materiál. Klient díky faktoringu přes naši společnost úspěšně zrealizoval celou zakázku. Klient využívá našich služeb i nadále v dalších zakázkách, kde možnost delší splatnosti funguje jako konkurenční výhoda.
Kovovýroba,  obrat 45mil./rok
Problém: klient se na nás obrátil s problémem, kdy se dozvěděl, že jeho odběratel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu. Daná úhrada byla v cash flow určena na zaplacení DPH. K úhradě DPH zbývaly 4 dny.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. poskytla klientovi jednorázový faktoring, který byl vyřízen do 3 dnů od poptávky klienta včetně připsání financí na účet klienta. Klient uhradil včas DPH a vyhnul se tak pokutě a úroku z prodlení ze strany FÚ.
1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | Vše
Zavolejte nám
6 důvodů proč Motracom
Rychlost

Vyřízení poptávky do 48 hodin.

Jednoduchost

Klademe důraz na minimální administrativní zátěž klienta.

Flexibilita

Náš produkt umožňuje maximálně se přizpůsobit požadavkům klienta.

Osobní přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Transparentnost

Faktoringový náklad je vyjádřen procentním bodem, který obsahuje všechny dílčí poplatky.

Poradenství

Našim klientům nabízíme poradenskou činnost v oblasti pohledávek.