Nastavení cookies
Rychlé peníze za vaše vystavené faktury!

Jsme mladá, rozíjející se společnost. Máme zkušenosti a znalosti. Máme chuť vyřešit i Váš problém.
Ukážeme Vám profesionální práci. Nabídneme Vám nejlepší řešení.

Faktoring v praxi
Za 23 let fungování naší společnosti jsme poskytli finanční pomoc stovkám živnostníků, středním i velkým firmám. Zde je několik příkladů využití faktoringu v praxi.
Stavební společnost,  obrat 40mil./rok
Problém: klient získal velkou zakázku na pokládku odpadní kanalizace. Výkopové práce pro klienta realizoval subdodavatel. Problém, který musel klient vyřešit byla splatnost faktur za výkopové práce, která činila 7 dnů. U dané zakázky byla velká  rozpracovanost a výkopové práce mohl fakturovat odběrateli jednou za měsíc a to se splatností 60 dnů.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. financovala klientovi 6 měsíčních faktur, které umožnily uhradit včas faktury za výkopové práce. Subdodavatel byl spokojen s krátkou splatností což se projevilo tím, že práci provedl dříve než bylo stanoveno. Toto mimo jiné přispělo k tomu, že klient celé dílo mohl předat ve stanoveném termínu i přes nepřízeň počasí.
Obchodní společnost,  obrat 55mil./rok
Problém: klient řešil problém ve vztahu k svému významnému odběrateli, který podmínil další spolupráci okamžitým navýšením splatnosti z 30 na 60 dnů. Tuto skutečnost začal klient ihned řešit, ale časově nebyl schopen načerpat nové finance na pokrytí  navýšení splatnosti dříve než za 3 měsíce.
Řešení: spol.Motracom,s.r.o. začala 2 dny od poptávky klienta financovat formou faktoringu jeho vystavené  faktury vůči vybraným odběratelům. Klient využíval této formy financování 5 měsíců neboť načerpání nových financí se zpozdilo. Díky rychlému a flexibilnímu přístupu k řešení daného problému přes spol. Motracom,s.r.o. se podařilo odběratele udržet. Klient stále nárazově využívá našich služeb.
Personální společnost,  obrat 60mil./rok
Problém: klient měl možnost se zúčastnit výběrového řízení na zajímavou zakázku, která ale byla podmíněna mimo jiné splatnosti faktur nejméně 45 dnů. Po kalkulaci nákladů a cash flow došel klient k závěru, že danou splatnost není schopen nabídnout.
Řešení: spol.Motracom, s.r.o. obdržela od klienta poptávku na faktoring vůči danému odběrateli. Tentýž den byl daný odběratel schválen pro faktoring s konkrétními parametry financování. Klient se zúčastnil výběrového řízení a část zakázky získal. Faktoring přes naši společnost klient nadále využívá při nových výběrových řízení, kde je vyžadována delší splatnost.
1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | Vše
Zavolejte nám
6 důvodů proč Motracom
Rychlost

Vyřízení poptávky do 48 hodin.

Jednoduchost

Klademe důraz na minimální administrativní zátěž klienta.

Flexibilita

Náš produkt umožňuje maximálně se přizpůsobit požadavkům klienta.

Osobní přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Transparentnost

Faktoringový náklad je vyjádřen procentním bodem, který obsahuje všechny dílčí poplatky.

Poradenství

Našim klientům nabízíme poradenskou činnost v oblasti pohledávek.